Dodany: 2013-06-20 13:04:36

 

Na czym polega transport naziemnyTransport jest to przemieszczanie towarów lub osób na odległość. Transport może odbywać się w trzech rodzajach przestrzeni, na ziemi, wodzie lub w powietrzu. Każda z tych trzech przestrzeni stwarza możliwości do wykorzystywania innych środków lokomocji.

 

Poruszanie się nimi wiąże się z wieloma ryzykami, których oddziaływanie wpływa bardzo negatywnie na ogólną ocenę transport krajowy. Nie ma środka transportu, który nie jest ryzykowny każdy jest obarczony innym rodzajem ryzyka. Ryzyko nie rozkłada się równomiernie najbardziej nim obarczony jest transport naziemny spośród transport krajowy. W transport krajowy gra on kluczowa rolę i nie można go wyeliminować, o jego wysokiej wadliwości świadczy fakt, że najwięcej wypadków ma miejsce na drogach.

 

Drogi są bardzo niebezpieczne i groźne generują wiele ryzyk niektóre z nich są efektem błędów kierowców. Nie jest to dobre dla transport krajowy, ale niestety nic z tym nie można zrobić. Transport naziemny to także kolej. Podróżowanie koleją jest statystycznie bezpieczniejsze niż samochodami.

 .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega transport naziemny
Nick: